изчерпан

прил. - свършен, привършен, приключен, ликвидиран
прил. - изразходван, консумиран, пропилян, разпилян, пръснат
прил. - изтощен, изхабен
прил. - безжизнен, бездеен, инертен, непроизводителен, неподвижен, еднообразен
прил. - хилав, упадъчен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • бездеен — прил. инертен, пасивен, флегматичен, неактивен, недеятелен, неподвижен, безучастен, равнодушен, апатичен, индиферентен, заспал прил. бавен, муден, загнил, в застой прил. безжизнен, изчерпан, непроизводителен, еднообразен прил. вял прил. ленив,… …   Български синонимен речник

  • безжизнен — прил. мъртъв, бездиханен, безчувствен, бездушен, анемичен, безкръвен, неодухотворен прил. безучастен, равнодушен, студен, неподвижен, инертен, флегматичен прил. бездеен, изчерпан, непроизводителен, еднообразен прил. безинтересен, безцветен,… …   Български синонимен речник

  • еднообразен — прил. безжизнен, бездеен, изчерпан, инертен, непроизводителен, неподвижен прил. безинтересен, блудкав, плосък, скучен прил. еднакъв, един и същ, униформен прил. монотонен, неосвежен, неоживен прил. сив, мрачен, безцветен прил …   Български синонимен речник

  • изтощен — прил. отпаднал, изморен, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, изнурен, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …   Български синонимен речник

  • изхабен — прил. похабен, употребен, захабен, изтрит, изтъркан, не влиза в работа, взел дал, стар, негоден, негоден за употреба, износен, развален, свършил, изпял си песента прил. прахосан, разпилян, пропилян прил. слаб, изтощен, немощен, безсилен прил.… …   Български синонимен речник

  • инертен — прил. неподвижен, флегматичен прил. бездеен, заспал, пасивен, безучастен, скован прил. безинициативен, безчувствен, безжизнен прил. бавен, муден, загнил, в застой прил. недеен, без работа прил. изчерпан, непроизводителен …   Български синонимен речник

  • неподвижен — прил. закован, прикован, прикрепен, фиксиран прил. постоянен, заседнал, спрян, твърд, непоколебим прил. инертен, спокоен, безчувствен, безучастен, недеятелен, вцепенен, вкаменен, скован, вдървен, схванат, парализиран прил. муден, бавен, тромав,… …   Български синонимен речник

  • непроизводителен — прил. неплодороден, непродуктивен, безплоден, ялов, безполезен, безрезултатен прил. пуст, пустинен прил. безжизнен, бездеен, изчерпан, инертен, неподвижен, еднообразен …   Български синонимен речник

  • упадъчен — прил. разложителен, деморализиращ, изроден, декадентен прил. изчерпан, изтощен, хилав, изхабен …   Български синонимен речник

  • употребен — гл. приложен, използван, оползотворен, разходван, изразходван, изчерпан, консумиран, изяден, изхабен, похабен, износен, похарчен гл. развален, изтрит, изтъркан …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.